CZYSZCZENIE SUCHYM LODEM

KONTAKT: info@arctico.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw

"Prace rozwojowe nad demonstratorem innowacyjnego urządzenia do czyszczenia powierzchni z zastosowaniem ciekłego ditlenku węgla" PO IR 1.1. Poddziałanie 1.1.2 PO IR Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej